Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 1

Skapad 2018-10-16 09:47 i Midsommarkransens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Religionskunskap

Innehåll

Textruta: Religion 1
2018-2019

Kursplanering HT

Område

Beskrivning

Vecka

Bedömning

Introduktion

Kursen

Centralt innehåll och kunskapskrav

Vad är religion? Introövningar och begrepp

 

34-36

 

Religioner i öst

Hinduism och buddhism

37-40

 

Skriftligt prov

Reflektionsfrågor – buddhismen

Fördjupningsfrågor – hinduismen

Etik

Etik och moral.

Kristen etik

40-42

Skriftligt prov

Kristendom

(endast en lektion)

Nunnan

43

 

 

Höstlov

44

 

Abrahamitiska religionerna

Judendom, kristendom och islam

45-48

 

Vetenskap

Religion och vetenskap

50-51

Seminarium

 

Jullov

 

 

 

Rester

 

 

 

 

 

 

 

Kursens centrala innehåll:

·         Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

·         Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.

·         Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

·         Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

·         Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

·         Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

·         Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: