Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna

Skapad 2018-10-16 09:56 i Knutby skola Uppsala
Grundskola F – 1 Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
En planering med tanke att den går/ska appliceras på arbetet med de olika årstiderna. Om gruppen arbetet med hösten tänk höst.

Innehåll

 

Pass 1. 

Inled arbetet med att visa filmen ”kalt varm och mittemellan” (vår, sommar, höst, vinter). Filmerna ligger på SLI. Eleverna får en varsin skrivbok där de kan skriva, klistra in och samla allt materialet i. Det blir som en dokumentationsbok. 

Börja med att göra en snygg och färgglad rubrik som talar om vilken årstid som ni ska jobba med, Ex HÖST. 

Gå ut och plocka ett löv. Måla en gren med lövet på. Vilka färger har lövet. Finns det löv på grenen alla årstider? Hur skiljer det sig. PÅ våren måla knopp, vintern bara grenen osv

 

Pass 2. 

Samtala om månaderna som hör till respektive årstid. Skriv dem på tavlan och låt eleverna samtidigt skriva ner dem på IPad för att sedan skriva ut eller skriv för hand förhand. Klistra in i boken och färglägg med färger som passar årstiden. Rita någon passande bild som symboliserar årstiden och låt eleverna berätta varför de tycker bilden representerar en viss årstid. 

Vilka fyller år på ex hösten? Ta en gruppbild på alla de elever som fyller år. Skriv ut ett ex till alla elever i klassen. Klistra in kortet i boken och Gör en ram runt bilden. 

Pass 3.

Samtala om vad som händer i naturen. Låt eleverna diktera eller skriva ner en kortare faktatext om årstiden. Gå igenom vad en fakta text innehåller. Utgå från exempelvis en 6-fältare. 

Pass 4. 

Varför har vi årstider. Vad påverkar. Visa med en jordglob hur jordklotet lutar. Varje barn får en sol och ett jordklot att klistra i sin bok, alt. Rita en egen sol och jordklot i boken. De ska klistras in som solen och jorden står i förhållande till varandra de olika årstiderna.

http://www.experimentskafferiet.se/experiment/modellen_av_solsystemet/

Gör en kahoot med frågor som är aktuella för årstiden. 

Pass 5

BILDUPPGIFT. ”(Årstiden) för mig”. Låt eleverna måla en bild som föreställer vad som är den aktuell årstiden för dem. Variera material och uttryck.  Ex. Jobba med perspektiv eller skuggning.

 

Pass 6

"Trädet" Tillsammans väljer gruppen ut ett träd ute på skolgården eller i närliggande skog. Detta trädet följer ni under året. Om möjligt är det smart att ta ett som man ser från klassrumsfönstret. Ta kort på trädet i de olika årstiderna och skriv ner några ord som beskriver vad som hänt och hur det ser ut i de olika årstiderna. Klistra in i boken. 

 

Pass 7

Kolla efter spår av djur. Vilka djur kan ha funnits i närmiljön? Vad lämnar de för spår efter sig. Ex. Ekorre, Hare, domherre, älg...

Dokumentera spåren och klistra in ni boken. Fota, skriv och rita.

 

Pass 8

"Högtider"- nu plockar vi in lite so också. Vad firar vi för högtider under de olika årstiderna? Vad har de för ursprung? varför firar vi det? Vad gör vi? OSV. Ex. Allhelgona och Halloween, Jul, Nyår, påsk, hanaka, ramadan mm 

Skriv eller diktera in på Ipad eller dator. printa ut och klistra in i boken. måla eller printa ut bilder som visar högtiderna. 

pass 9

"Experiment" 

1. Ljus- Vad behövs för ljus ska brinna? Tänd ett ljus och fråga eleverna vad de tror händer om någon ställer en burk över ljuset. Skriv ner hypoteserna. Testa vad som händer. Varför tror eleverna ljuset slocknar? Prata om att ljuset behöver syre för att brinna. Varför är syre viktigt? Tänd tre ljus samtidigt och och ställ tre olika stora glasburkar över dem. Vad händer? Ställ en ny hypotes innan experimentet genomförs. Varför slocknade ljusen i den ordningen de gjorde? Vad spelar in? 

2. Vatten- >Gå in på experimentskafferiet. http://www.experimentskafferiet.se/experiment/vattenblandningen/

3.  Blomma- http://www.experimentskafferiet.se/experiment/regnbagsblomman/

Finns många bra tips på experiment där. Kolla vad som känns aktuellt och passande för gruppen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SO
Årstiderna

Nivå 1
På god väg
Nivå 2
Uppnått målet.
Aspekt 1
Kan vad de olika årstiderna heter
På god väg
Uppnått målet.
Ny aspekt
Vet vad som kännetecknar de olika årstiderna
 • NO  1-3
På god väg
Uppnått målet.
Ny aspekt
Vet hur jorden, solen och månen förhåller sig tillvarandra
 • NO  1-3
På god väg
Uppnått målet.
Ny aspekt
Kan berätta om ett träds livscykel och anpassningar till årstiderna
 • NO  1-3
På god väg
Uppnått målet.
Ny aspekt
Kan göra en kortare text som stöd till en bild
 • Sv  1-3
På god väg
Uppnått målet.
Ny aspekt
Ta foto och rita/måla bilder som berättar något
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
På god väg
Uppnått målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: