Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht18 åk6 Kemi Eld och bränder IE

Skapad 2018-10-16 10:33 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Järnåkraskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 6 Kemi
Eld och bränder

Innehåll

Eld och bränder

Eld och bränder 18/19

Mål för elev

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur eld fungerar,
 uppstår (brandtriangeln) och känna till olika släckningsmetoder.

 

Innehåll

Kemin i naturen

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras under höstterminen 2018.
Du kommer bl a. att arbeta med instuderingsfrågor och använder Fysik o Kemi boken
samt internet. Vi kommer även att göra några enkla experiment.

Bedömning

 Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen när det gäller eld och bränder.

Kursplanemål

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

Matriser

Ke
Kemi Eld och bränder åk6 Järnåkraskolan Lund

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kriterie
Eleven kan: visa samband genom att resonera om kemins begrepp på ett...
...enkelt sätt Exempel: Du kan ge exempel på olika brandsläckningsmetoder
...utvecklat sätt Exempel: Du kan ge exempel på olika brandsläckningsmetoder samt förklara med relativt god användning av kemins begrepp hur de fungerar.
...välutvecklat sätt Exempel: Du kan ge exempel på olika brandsläckningsmetoder samt förklara med god användning av kemins begrepp hur de fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: