Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologi

Skapad 2018-10-16 10:50 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Svenska 2 Språksociologi

Innehåll

 

Planering Språksociologi v 42-49

v.42

to                Genomgång planering.

Vad kan vi redan? Ensam/Tavlan

Språk i allmänhet- frågor (djurspråk) s 205-209

övningar 1 och 2 s 223

läxa till fredag: övning 3 s.223

fr                   redovisa övning 3

                      språk i världen: genomgång 210-217                      

                      övning 4, 5, 6

v.43

to                    arbetspass för övning 4-6, sedan genomgång övning 4-6

                       Sociolekt, sexolekt, dialekt, kronolekt- genomgång

                       Fult språk 218-219, övning 7-10

                       Övning: två texter som översätts- Nyårsklockan och Fredmans epistel nr 23

fr                   Arbetspass med ovanstående texter

v.45

to                manligt och kvinnligt språk/ språk utan ord s. 220-223, övning 11-18

fr                   Arbetspass med uppgifterna ovan

v.46

to                  Repetition språksociologi och introduktion slutuppgift

fr                   Arbetspass

v.47

to                 Arbetspass

fr                  Arbetspass

v.48

to                    redovisningar

fr                    redovisningar

v.49

to                   redovisningar

fr                   redovisningar

 

Uppgifter

  • Material

  • Uppgift 4-6

  • Häftet

Matriser

Sve
Svenska 2 SVESVE02- GL16

E
C
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. .
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: