👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 6

Skapad 2018-10-16 10:52 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur vet man hur stor yta något har, eller area som man också kallar det? Vad heter egentligen olika tredimensionella geometriska objekt? Vad heter delarna på en cirkel? Vi kommer att arbeta med area av olika fyrhörningar och trianglar, lära oss vad olika geometriska objekt heter samt deras egenskaper och vad cirkelns delar heter.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Konkreta mål:

Du ska kunna

- använda de vanligaste enheterna för area, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter och kvadratmeter.

- förstår och använda begreppen bas och höjd.

- räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa.

- benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.

- förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt. 

 

Begrepp du ska kunna:

Area, omkrets, bas, höjd, parallell, parallellogram, romb, parallelltrapets, diagonal, medelpunkt, diameter, radie, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, rätblock, kub, tetraeder, kon, cylinder, klot.

 

Hur?

För att uppnå målen kommer vi att :

- Ha genomgångar där vi pratar matte och tränar matematiska begrepp.

- Arbeta individuellt och tillsammans som par/grupp.

- Arbeta i matteborgen. 

- Ha praktiska övningar och mattekluringar. 

- Använda ipads och bl.a spela Bingel.

Detta kommer bedömas

Jag kommer bedöma din förmåga att använda dig av de olika begreppen som står ovan. Jag kommer att bedöma hur du muntligt och skriftligt resonerar dig fram till olika resultat.

Jag kommer använda diagnoser som underlag för bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6