Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är det som gör att en lampa lyser?

Skapad 2018-10-16 11:58 i Lillegårdsskolan Partille
Vad elektricitet är Elektriska kretsar och hur de kan kopplas ihop Hur enkla elektriska föremål fungerar
Grundskola 4 – 6 Fysik
I kapitlet om elektricitet kommer du att få lära dig om elektricitet. Vi kommer att träna på begreppen positivt/negativ laddning, urladdning, sluten och öppen el-krets. Vi ska träna på att rita och läsa av ett kopplingsschema. Vi ska se filmer om olika sorters elektricitet såsom statisk elektricitet och elektrisk ström samt lära oss om faror med elektrisk ström. Vi kommer även att prata om olika energikällor så som kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Konkretiserade mål:

I detta område kommer du lära dig något om:

 • elektricitet, statisk och elektrisk ström
 • elektriska kretsar, sluten och öppen krets
 • plus- och minuspoler
 • hur ett batteri fungerar
 • olika kopplingar
 • kopplingsschema
 • neutroner, protoner och elektroner 
 • kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi

 

Bedömning - vad och hur

Dessa kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • samtala och diskutera kring frågor som handlar om elektricitet,
 • genomföra undersökningar/experiment,
 • göra dokumentationer av sina undersökningar i text och bild,
 • de grundläggande begreppen som handlar om elektricitet,
 • några upptäckter om elektricitet som påverkat oss människor.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Se filmer om bl.a elektricitet,
 • ha genomgångar och läsa faktatexter,
 • arbetsuppgifter (grupp/enskilt)
 • diskutera och samtala i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: