Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Rönnen och linden 18/19

Skapad 2018-10-16 12:29 i Snickarbacken Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Rönnen och lindens planering

Innehåll

Vad är syftet med vårt projekt/tema?

Vi har valt att arbeta med språkutveckling då vi har många små och flerspråkiga barn. De behöver utveckla nya begrepp samt att kunna uttrycka sin vilja och kommunicera med andra på olika sätt. 

 I detta arbete kommer vi att använda oss av Babblarna som hjälper oss att väva in skilda områden ur läroplanen, varje figur står förutom ett språkljud också för ett ämne.

ex babba språket.

 • Att barnen får utveckla sitt sociala samspel
 • Att barnen får utveckla sin empati
 • Att barnen får utveckla sin kommunikativa förmåga
 • stimulera varje barns utveckling och lärande 

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? 

 • Skapande 
 • lek och rörelse
 • Sång och ramsor 
 • läsa sagor 
 • takk

Vad är det vi vill undersöka och varför?  

Barns kommunikation 

hur barnen kommunicerar med varandra 

Lek miljöer 

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?

 • Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, ledsen, arg, lugn, sur och rädd.
 • Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor. 
 • Utvecklar ett nyanserat talspråk
 • Utveckla sin förmåga att kommunicera med andra 

Vilka läroplansmål är i fokus?

Vilka målkriterier har vi - förväntade effekter på barns förändrade kunnande?

2.1 Normer och värden

" förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"

 • Att hjälpa varandra i olika situationer
 • vänta på sin tur
 • respekterar när någon säger stop 

 

2.2 Utveckling och lärande

" nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära"

 • Våga ta för sig
 • Egna intiativ till lek 

" motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande"

 • utelek
 • gymnastik/rörelse
 • kroppssånger 
 • rutiner, vikten av äta, sova och tvätta sig

" Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra"

 • Större ordförråd
 • återberättar vad de gjort
 • benämner saker

2.3 Barns inflytande

" Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation" 

 • Tar intiativ till olika aktiviteter
 • Stop min kropp 
 • våga visa känslor 

Vad har vi pedagoger för arbetssätt, organisation och struktur för att lärande ska ske?

 

 • Medforskande i barnens lek 
 • Dela upp oss i mindre grupper 
 • Lustfyllt lärande i den vardagliga verksamheten 
 • Benämner begrepp 
 • Läser böcker 
 • TAKK
 • rim och ramsor
 • beröma och uppmuntra 
 • samtala barn-barn, vuxen-barn

 

Hur reflekterar och utvärderar vi detta tillsammans med barnen och i arbetslaget?Man sätter ord på barns lärande. Vi använder oss av bilder på projektorn. Pratar med barnen under under dagen om vad vi har gjort i de olika grupperna. Arbetslaget reflekterar under sin planeringstid.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: