Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin och världsbilden

Skapad 2018-10-16 12:40 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Under kommande veckor kommer vi att arbeta med kemi. Du kommer att få lära dig mer om materians uppbyggnad och historiska upptäckter inom detta område.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Vi kommer också arbeta med äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

 

 

Konkreta mål:

Du ska kunna beskriva (och förklara) hur materia är uppbyggd.

Du ska veta vad materians kretslopp är och vad det innebär att materia är oförstörbar.

Du ska kunna förklara varför ämnen kan ha olika former (fast, flytande och gas).

Du ska kunna söka information från olika källor och förklara varför denna information är användbar (relevant) eller inte, utifrån din uppgift (källkritik).

Du ska kunna berätta om någon eller några upptäckter, vilka som gjorde dem och vad de har haft för betydelse.

Du ska kunna berätta något om äldre tiders förklaringar kring materians uppbyggnad.

Du ska kunna skriva en "uppsats" med tydligt innehåll och fungerande struktur

samt: genomföra en muntlig redogörelse med  inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

 

Bedömning:

Ovanstående kunskaper kommer jag framförallt att bedöma utifrån den "uppsats" du ska skriva och den muntliga presentation du ska göra. Men ditt arbete kommer naturligtvis även bedömas under lektioner, hur du söker infomarion, hur väl du deltar i diskussioner samt hur du genomför och dokumenterar experiment. 

 

Undervisning:

Du kommer att få lyssna till genomgångar samt söka egen information om den person eller det fenomen du valt att skriva om. Du kommer också att få se filmer. Vi kommer att genomföra experiment gemensamt i klassen samt i mindre grupper.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: