Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering för Djur i Zoohandel del 2

Skapad 2018-10-16 12:46 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Djur
Djur i Zoohandel del 2, ÅK 3 Denna kurs är en så kallat spetskompetenskurs, en kurs som bygger på sällskapsdjur 1 och 2. Kursen är på sammanlagt 200p varav 50p APL ingår i dessa 200 p. Kursen är uppdelad i två delar som NI läser i åk 2 och åk 3. Ni läser 100p per läsår. Ni kommer att fördjupa Er kring samtliga djurslag inom Zoohandelsdjuren och ämnesområden som relaterar till dessa.

Innehåll

Veckoplaneringen för kursen kan Ni se i filer, Teams. Där finns en planering för både HT-2018 samt VT-2019.

Djur

Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. I ämnet behandlas djur för livsmedelsproduktion och landskapsvård samt hästar, hundar, sällskapsdjur och djurparksdjur av olika slag. Ämnet omfattar också de djurarter som förekommer inom zoohandeln. Det ökade intresset för djur i olika sammanhang skapar nya verksamhetsområden och arbetstillfällen inom naturbruket. Centralt i ämnet är djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning. I ämnet behandlas också djurens betydelse i ekosystemen. 

Syfte

Undervisningen i ämnet djur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med djur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med djur samt kunskaper om foder och foderhantering. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar hos djur samt hur man minimerar påverkan på miljön. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med djurhållning. 

Genom praktiska övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och sköta djur och anläggningar samt teknisk utrustning. Genom stallturer och fältstudier i olika djurmiljöer ska eleverna ges möjlighet att följa djurs utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om etologi.

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

Djur i zoohandel (DJUDJI0)

Kursen djur i zoohandel omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 4.

Centralt innehåll

 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: