Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English from the beginning - chapt 1

Skapad 2018-10-16 12:55 i Ale Gymnasium Ale
Start with English
Grundskola 5 Engelska
"English from the beginning 2" är en lärobok för elever som lär sig grundläggande engelska. Läromedlet utgår från det centrala innehållet i kursplanen upp till årskurs 6 i engelska i Lgr 11.

Innehåll

 

Innehåll hela boken:

 1. School, work and other things to do
 2. My home
 3. Around town
 4. Mini Grammar 


  I kapitel 1 tränar vi på:
 • strukturerat arbete med färdigheterna läsa, lyssna, tala och skriva
 • öva på grundläggande grammatik
 • bygga upp ett basordförråd

 

What time and how often?

My day

At school

In my spare time

Going to the Cinema

Grammar: present simple, pronouns

 

 

 

Matriser

En
Engelska matris 4-6

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal
Kommunikation
Du ska kunna samtala om innehållet i olika texter och vardagliga händelser
 • En
 • En
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med stöd samtala om texter och vardagliga händelser
Du behöver läsa texterna flera gånger och anstränga dig att förstå.
Du kan samtala om innehållet i olika texter och vardagliga händelser
Du kan samtala om innehållet i olika texter och vardagliga händelser på ett varierat sätt
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du ska kunna lyssna aktivt och förstå en anpassad text.
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du förstår till viss del talad engelska
Du behöver koncentrera dig och fråga när du inte förstår
Du kan lyssna aktivt och förstå en anpassad text.
Du ska kunna lyssna aktivt och på olika sätt redogöra för innehållet i en text eller ett samtal
Skriva
Du ska kunna skriva en enkel text, ett meddelande eller en instruktion på ett tydligt sätt
 • En
 • En  4-6
Du kan med hjälp skriva en enkel text
Du behöver öva mer på att skriva hela meningar
Du kan skriva en enkel text, ett meddelande eller en instruktion på ett tydligt sätt
Du kan skriva en text, ett meddelande eller en instruktion på ett tydligt och utförligt sätt
Realia
Du ska i stort känna till var i världen engelska talas Förmågan att reflektera över likheter och skillnader vad gäller vardagslivet i olika länder
 • En
 • En  4-6
Du med hjälp berätta var i världen engelska pratas och hur man lever i de olika engelsktalande länderna
Du behöver visa ett större intresse för att lära dig om olika engelsktalande länder och deras vardagsliv
Du känner i stort till var i världen engelska talas Du har förmågan att reflektera över likheter och skillnader vad gäller vardagslivet i olika länder
Du har god kännedom oml var i världen engelska talas Du har god förmågan att reflektera över likheter och skillnader vad gäller vardagslivet i olika länder

Ny rubrik

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal

Ny rubrik

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal

En
English from the beginning - chapt 1

Berätta om din dag

1. Du skall kunna berätta om en vanlig dag. När du vaknar, hur du kommer till skolan, vad du läser i skolan, vilka ämnen du tycker är roliga, när du börjar och när du slutar, vad gör du efter skolan (på din fritid).
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  4-6   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6   Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6   Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal
Utvecklingsförslag
Ny nivå
Aspekt 1

Berätta om vad du vill göra i framtiden

Du skall kunna berätta om några saker du vill göra i framtiden och dessutom förstå när andra pratar om sin framtid.
 • En  4-6   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal
Utvecklingsförslag
Ny nivå

Grammatik

Du skall behärska simple present och kunna formulera meningar som talar om hur ofta du gör en viss syssla. Dessutom skall du kunna använda possesiva pronomen både muntligt och skriftligt.
 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal
Utvecklingsförslag
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: