👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English. speaking.

Skapad 2018-10-16 13:03 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola F Engelska
Här kommer jag att kontinuerligt lägga ut bedömning i matrisen och kommentarer under höstterminen vad gäller talad engelska. Matrisen kommer att visa en samlad bedömning från flera konversationer i klassrummet vid flera tillfällen.

Matriser

En
ENGELSKA kunskapskrav

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
Kunna använda egna eller andras texter, bokens texter samt film för att beskriva dem muntligt. Utgå från de texter vi läser på lektionerna för att kommentera på eller referera till, antingen i sin helhet eller i delar.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kunna presentera och redogöra för åsikter, erfarenheter, intressen, vardagliga situationer och kunna kommentera på eller referera till de texter vi läser i klassen, antingen i sin helhet eller i delar.
 • En  7-9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att uttrycka sig i passande tempus, med en bra grammatisk struktur och med en passande intonation och dialekt. Kunna omformulera sig om man inte hittar rätt ord.
 • En
 • En
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Konversation i grupp med klasskamrater eller med lärare. Ta initiativ till att kommunicera, kunna besvara frågor eller kunna ställa egna.
 • En
 • En
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att uttrycka sig i passande tempus, med en bra grammatisk struktur och med en passande intonation och dialekt då man samtalar i grupp. Att kunna förtydliga med kroppsspråk eller omformuleringar då man inte kan ett ord. Ta initiativ till att kommunicera, t.ex. genom att ställa frågor så att samtalet flyter på.
 • En
 • En
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Reflektioner kring hur livet kan vara i t. ex. Storbritannien, USA och Australien och att kunna göra jämförelser med det liv vi lever i Sverige.
 • En  7-9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.