👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HUSET DF (modell, ritning, material och värmesystem) läsår 18/19

Skapad 2018-10-16 13:04 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Teknik
Ni skall bygga en modell av ett hus. Det kan vara ett hus som finns eller ett fantasihus. Till detta hus skall ni göra en skalenlig planritning (t ex i skala 1:50). Huset skall vara 100-200 kvm i verkligheten. Ni skall också göra en tvådelad individuell uppgift om val av byggnadsmaterial till huset och om ett tekniskt system i huset.

Innehåll

Metod/undervisning 

HT

Uppstart:

Teknik i hemmet samt Elektricitet i varje hem.

Förhör

Digital modell av ett hus:

 • Vi kommer att gå igenom grunderna i Floorplanner, ett program för att göra en modell av ett hus. Ni skall sedan ensamma eller två och två tillverka en modell av ett hus. Modell skall göras i Floorplanner. Ni kan skapa en modell av ett befintligt hus eller ett tänkt framtidshus.
 • Huset skall innehålla minst ett rum och kök samt toalett. Det skall ha dörrar, fönster (och tak).Det skall vara 100-200 kvm i verklig storlek.
 • Till ditt hus ska du också skriva en analys/utvärdering om varför du har skapat huset som du har gjort? 

Exempel på frågor att besvara:

Målgrupp för huset? Vem bor i huset? Hur många? Fritidsintressen?
Genomgång rum för rum; vad är syftet med varje rum? Varför ser rummen ut som dom gör?
Varför har huset planritningen som det har?
Hur många toaletter har huset? Varför är dom placerade där dom är?
Finns alla nödvändiga vitvaror? Hur är dom placerade?
Hade huset kunnat utvecklats på något sätt?

 Inlämning via UNIKUM. 

 

Planritning:

 • Ni skall också göra en planritning av samma hus med hjälp av linjal och millimeterpapper, detta sker enskilt. 
 • Ritningen skall vara skalenlig, t ex i skala 1:50.

Fysisk inlämning.

 

 

VT

Byggnadsmaterial:

Vi kommer att se några filmer och gå igenom olika material som finns i ett hus.

Du ska sedan i denna skriftliga uppgift:

 • Jämföra betong/tegel med trä. (Du får gärna jämföra med något mer material.)
 • Förklara vilka fördelar och nackdelar det finns med de olika materialen ur några olika aspekter, t ex: hållbarhet, klimat, hälsa, miljö. Tänk på fördelar och nackdelar vid olika tillfällen i materialets livscykel (när det tillverkas, när det används och när det slängs).
 • Förklara hur man gör för att förstärka materialet.
 • Göra en historisk (förr och nu) och geografisk (olika länder) jämförelse av valet av byggnadsmaterial där du förklarar drivkrafterna (orsakerna) till varför det ser olika ut.

Inlämning via UNIKUM.

 

Värmesystem:

Vi kommer att gå igenom några olika tekniska system som finns i ett hus.

Du ska sedan i denna skriftliga uppgift:

 • Välja och beskriva en värmekälla.
 • Beskriva ett sätt att fördela värmen i huset.
 • Beskriva hur delarna samverkar. (T ex hur man ser till att det blir lagom varmt.)

Inlämning via UNIKUM.

 

Bedömning

Huset i Floorplaner bedöms parvis/individuellt och resten av uppgifterna bedöms individuellt. Din arbetsinsats på lektionerna kommer också att ligga till grund för den samlade bedömningen.

 

Uppgifter

 • Teknik i hemmet & Elektricitet i varje hem (Ej inlämning, bara text.)

 • Digital modell av huset (Floorplanner + analys/utvärdering)

 • Planritning (fysisk inlämning)

 • Byggnadsmaterial

 • Värmesystem

Matriser

Tk
Kunskapskrav i Teknik 7-9

Tekniska lösningar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Undersöka olika tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Föra underbyggda resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. teknikutvecklingen.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Teknik, människa, samhälle och miljö

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Föra underbyggda resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Föra underbyggda resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.