Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollegialt lärande - Digital kompetens för alla

Skapad 2018-10-16 13:10 i Heby Förskola Bullerbyn Heby
Förskola
Ökat stöd och inspiration kring digital kompetens. Kollegialt lärande och utveckling inom digital kompetens.

Innehåll

VAD ERBJUDS?

- Jag vill bjuda in andra pedagoger och barn i min verksamhet för att hålla arbetet med digital kompetens levande på enheten genom alla fokusområden. 
 -Lekfullt och lustfyllt lärande med modern teknik integrerat i lek och lärande
-Konkreta tips på hur digitala hjälpmedel används tillsammans med barnen på till exempel en samling, i skogen, eller i ateljén.
-Medveten förskoleundervisning där digitala verktyg kompletterar barnens lek och lärande.

Hur kan de se ut i verksamheten? 
- Digitalt berättande, programmering, 3D-måleri, animering, projiceringar, Green-screen, Stop-motion, källkritik,musik, samarbete, rörelseglädje, digitala samlingar, appar, skapande, unikum, reflektion, filmskapande...

Digitala verktyg går att använda inom många områden. Varje avdelning får fundera över vilka delar de vill få mer inspiration/verktyg inom och därefter bestämmer vi tillsammans ett upplägg som passar gruppens behov/arbetsområde/intresse. 

När kan vi komma då?

Kom och var med i verksamheten när du till exempel har planeringstid eller tag med dig några barn och gör ett besök. Jag ser gärna att våra barn får mötas i mindre sammanhang. Min planeringstid ligger på tisdag eftermiddag och då finns också möjlighet. 

Vad kostar det att få komma? 

Att få komma och inspireras "kostar" en reflektion med tre frågor för att vidareutveckla: 
- Hur kan du tillämpa detta i din egen verksamhet?
- Vad vill du utveckla?
- Hur går vi vidare?

Varför digital kompetens i förskolan? Vad behöver vi fördjupa oss inom?

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Förskolan ska lägga grunden till att barnen ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Ett sätt att arbeta med digital kompetens är att barnen får använda digitala verktyg i sin vardag. Det ökar barnens förutsättningar att både få uppleva och lära sig genom digitala verktyg, en viktig kompetens för fortsatt lärande och utveckling. 

Skolverket har haft i uppdrag att revidera läroplanen för förskolan. I den förstärks skrivningen om digital kompetens, regeringen har beslutat att den reviderade läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019, vi behöver därför redan nu lägga vikt stor vikt vid utvecklandet av digital kompetens.

Förväntat resultat:

Utökad användning av digitala verktyg på avdelningarna. Kollegialt lärande, utveckling av verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: