👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsförståelse - sakprosa

Skapad 2018-10-16 13:12 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Warsawas getto

Matriser

Läsutvecklingsmatris

Flyt

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar

Förståelse

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Sakprosa
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta innehållet och budskapet i sakprosatexter.
Kan med viss stöttning urskilja samt muntligt återge innehållet i en enklare sakprosatext.
Kan urskilja vissa nyckelbegrepp samt återge huvudbudskapet i en enklare sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en åldersadekvat sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en för åldersgruppen avancerad sakprosatext.