Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyns Mål och utvecklingsplan Ht-18 Förskola-Hem

Skapad 2018-10-16 13:17 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning ,gör vi med hjälp av den här mallen, en pedagogisk planering för husets prioriterade läroplansmål, ur Lpfö 2:4 förskola och hem.

Innehåll

Avdelning

Bullerbyn

Prioriterat mål

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Nuläge

Vi tycker att vi har en god och tillitsfull relation till barnens vårdnadshavare för närvarande .

Utveckling pågår när barnen

När barnen känner sej trygga med oss vuxna på avdelningen.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi fortsätter att bygga på den dagliga kontakten som vi känner är väl fungerande i nuläge.

Så här ska vi följa upp

Vi fortsätter på vår tillitsfulla samarbete med våra vårdnadshavare.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: