👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyns Mål och utvecklingsplan lå 18/19 Läslyftet

Skapad 2018-10-16 13:32 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Bullerbyn

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

1 Högläsning.

Nuläge

Vi läser högt för barnen varje dag och lånar böcker från biblioteket.

Utveckling pågår när barnen

Vi ser att barnen tar fram egna böcker och ber oss läsa samt att de läser på deras eget språk ur böckerna.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi använder oss av den litteratur vi lånat från biblioteket och även annan litteratur.

Så här ska vi följa upp

I vårt arbete med läslyftet pågår vårt utvecklingsarbete.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Uppgifter