👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud DF åk 8 HT-18

Skapad 2018-10-16 13:43 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Fysik
Ljud

Innehåll

 

Kunskapsmål

Här får du lära dig: 

 • Hur ljud uppstår och breder ut sig
 • Principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument
 • Om ljudets egenskaper, till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner
 • Hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan
 • Om historiska och nutida upptäckter, musikinstrument och tekniska tillämpningar 

 

 

Arbetssätt:

 

 • Lärarledda genomgångar
 • Diskussioner i mindre och större grupper
 • Själv- och kamratbedömning
 • Filmer
 • Övningsuppgifter -TDS och begrepp kap 3
 • Texter
 • Demo lab
 • Laborationer -  fokus genomförande
 • Fältstudier - bullermätning
 • Dokumentation av resultat

 

 

Bedömning

 • Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa ( Ekolod - bullermätning- stationer)  och ett mer summativt  slutprovprov (se kunskapskraven nedan för vad som bedöms)

 

 

Övningar och innehåll:

 • Kap 3 i fysikboken sid  74-97
 • TDS och begrepp sid 81,86,92
 • Sammanfattning sid 94
 • Finalen sid 95-97
 • PPTX på klassens blogg

 

 

Begrepp:

 

 • Ljudvåg                            -Våg av tunnare och tätare luft.
 •  
 • Våglängd                         - Avståndet mellan två vågtoppar (eller vågdalar).
 •  
 • Frekvens                         - Antal svängningar per sekund.
 •  
 • Ultraljud                         - Ljudvågor med högre frekvens än 20 000 Hz.
 •  
 • Infraljud                          - Ljudvågor med lägre frekvens än 20 Hz.
 •  
 • Normalton                     -Ett ljud med frekvensen 440 Hz.
 •  
 • Hög och låg ton            - Ett ljud med hög frekvens och ett ljud med låg frekvens.
 •  
 • Stark och svag ton        - Ett ljud med hög ljudstyrka och ett ljud med låg ljudstyrka.
 •  
 • Resonans                       - När ett ljud skapar medsvängning hos exempelvis ett bord.
 •  
 • Eko                                 - Ljud som kommer tillbaka efter att ha studsat mot exempelvis en bergvägg.
 •  
 • Ekolod                           - en apparat som mäter avstånd med hjälp av ljudvågor och eko.
 •  
 • Ljudnivå                       - Ljudnivå är styrkan hos ett ljud.
 •  
 • Decibel                         - Enheten för ljudnivå.
 •  
 • Tinnitus                        - Ett besvär/sjukdom som orsakas av ljudvågor och som innebär att man hör ljud som inte finns.
 •  
 •  

Uppgifter

 • EKOLOD

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik år 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven **enkla** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven **utvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven **välutvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa med **relativt god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa **och något generellt drag** med **god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **enkelt identifierbara** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **förhållandevis komplexa** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **komplexa** fysikaliska samband.