👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2018-10-16 13:47 i Kareby skola Kungälv
* Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. * Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Ekonomi handlar om inkomster och utgifter. Det kan handla om ekonomin för en person, för en familj eller för ett helt land. Ekonomi handlar om hur man tjänar pengar, var de kommer ifrån, och vad pengarna används till.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
Du ska förstå hur samhällets ekonomi fungerar.
Du ska förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp, t.ex. inkomst och utgift.

Innehåll

Ekonomiska begrepp.
Pengars betydelse, både för individen och för samhället.
Hushållets ekonomi, vilka vanliga inkomster och utgifter som finns.
Samhällets ekonomi, inkomster, skatter och utgifter.
Vad är en budget, hur och varför gör man en budget.

Genomförande

Vi ska arbeta med olika ekonomiska begrepp och titta på hur ett hushålls ekonomi kan vara uppbyggd.
Vi kommer att titta på hur samhällets ekonomi fungerar, och vilken betydelse skatter har och vad vi får för skattepengar genom exempel från verkligheten.
Du ska delta i diskussioner om ekonomiska frågor.
Du ska reflektera kring vad i vårt samhälle som är beroende av skattepengar.
Du ska fundera över pengars betydelse för en individ, en familj och ett samhälle.

Redovisning

Du ska lära dig ekonomiska begrepp för att sedan kunna använda dem i diskussioner om ekonomi. 
Du ska kunna se samband mellan familjens ekonomi och den offentliga ekonomin.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Att förstå samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan ge några exempel på vanliga inkomster och utgifter för ett hushåll.
Eleven har goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har goda kunskaper om villkoren för ett hushålls ekonomi, vilken typ av inkomst man får i olika situationer (t.ex. student, arbetslös) och vilka utgifter ett hushåll måste betala för att fungera.
Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har mycket goda kunskaper om hur hushållets och samhällets ekonomier fungerar i ett helhetsperspektiv.
Ämne
Att se samband och använda begrepp
Eleven kan beskriva enkla samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Du kan visa på enkla samband mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi, t.ex. att man måste betala skatt och att man får barnbidrag om man har barn.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Du kan beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi genom att visa hur de hänger ihop med egna enkla exempel.
Eleven kan beskriva komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Du kan utförligt beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi, med hjälp av egna exempel och du kan dra egna slutsatser.