👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-10-16 14:05 i Hamburgsundskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Vi ska tillsammans lära oss mer om jorden, solen och månens förhållande till varandra. Vilken är störst? Vilka av dessa finns det förutsättningar att bo på? Vad är en stjärna? Ser stjärnhimlen lika eller olika ut vid olika tider på året?

Innehåll

Mål 

Du kommer att lära dig:

 • Hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra
 • Planeter i vårt solsystem
 • Månens olika faser
 • Stjärnhimlen och stjärnbilder

Undervisning 

Undervisningen kommer att bestå av att vi läser faktatexter, både enskilt och i grupp. Vi kommer att se på film. Utifrån den information vi får kommer vi att skriva faktatexter och måla bilder. Vi kommer att göra grupparbete som redovisas muntligt.

Bedömning 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • Beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Beskriva månens olika faser. 
 • Skriva faktatext utifrån ett antal expertord. 

Detta visar du genom att:

 • Delta aktivt på lektionerna.
 • Dokumentera ditt arbete
 • Använda expert ord vid beskrivning av rymden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv
Rymden

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Solens, jordens och månens rörelse i förhållande tillvarandra.
Du har förmågan att med hjälp och stöd av bilder beskriva för hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur ett år, en månad samt dag och natt har med solens, jordens och månens rörelser att göra.
Du har förmågan att utförligt beskriva för hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Du kan dessutom använda rätt begrepp vid redogörelse av hur ett år, en månad samt dag och natt har med solens, jordens och månens rörelser att göra.
Ny aspekt
Söka fakta och skriva faktatexter
Du har förmågan att med stöd söka relevant fakta ur en text. Du kan delvis skriva faktatexter med egna ord där du använder enstaka begrepp. Du behöver bli bättre på att bearbeta dina texter för att inte slarva med stor bokstav och punkt.
Du har förmågan att på egen hand söka relevant fakta ur texter. Du skriver längre faktatexter med egna ord där du använder relevanta begrepp i rätt sammanhang. Du bearbetar dina texter och använder stor bokstav och punkt på rätt sätt.