Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemenskap

Skapad 2018-10-16 14:25 i Tallbackens förskola Knivsta
Vi leker och pratar om hur vi är bra kompisar tillsammans.
Förskola
Målet för våra dagar på Röd är Gemenskap-Tillsammans-Engagemang-Ansvar. Vi ska ha roligt tillsammans, alla ska ta ansvar för alla och för det vi gör. Vi ska bli bra kompisar som lyssnar och tar hand om varandra.

Innehåll

Mål.

Vi vill att barnen:

 • vågar prata om när något känns fel
 • lyssnar på varandra
 • kommer överens
 • samarbetar
 • delar med sig
 • väntar på sin tur
 • visar känslor
 • sprider glädje
 • säger stopp

Syfte.

Syftet med kompistema är att alla ska känna sig trygga och respekterade som de är och i och med det kunna utvecklas efter sin egen förmåga. 

Vi vill att våra dagar ska fokusera på Gemenskap - Tillsammans - Engagemang  och Ansvar.

Barnen ska utveckla sin empatiska förmåga.

Vi vill ha roligt tillsammans, alla ska ta ansvar för alla och det vi gör, vi ska tillsammans engagera oss för att få en härlig gemenskap. Vi vill bli bra kompisar som lyssnar och tar hand om varandra. 

Vi vill att alla ska må bra i förskolan. Därför uppmärksammar vi positivt beteende och bemöter negativa situationer, kommentarer och liknande med att tydligt visa på hur vi är med varandra.

Vi vill få till en "vi-känsla" i gruppen. Vi vill minska konflikter, få till mer lek tillsammans.

Vi vill att barnen ska ha roligt, vilja komma till förskolan och känna att de har inflytande och vara med och påverka sin dag.

Metod.

Vi ska vara nära barnen i deras lek.

Vi tar emot och möter varje barn och förälder vid ankomst och hemgång.

Vi har samlingar där alla barn blir sedda.

Vi delar in barnen i grupper där vi ägnar oss åt olika aktiviteter.

Vi gör en "kompis Doddo" och skriver till kommentarer från barnen hur vi är bra kompisar.

Vi använder oss av Babblarna i samtal och sagor.

Vi läser sagor/flanosagor om hur man kan vara en bra kompis.

Vi tränar på att sätta ord på känslor, och lyssna på varandra.

Utvärdering och analys.

Vi för fortlöpande samtal med barnen.

Vi utvärderar på avdelningsplanering samt planeringsdagar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: