👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2018-10-16 14:39 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med färdigheterna lyssna, läsa, tala och skriva för att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Grundskola 6 Engelska
Vi tränar färdigheterna läsa, lyssna, tala och skriva genom att arbeta med olika texttyper samt skriv- och hörövningar. Innehållet vi arbetar med är sådant som är välbekant och av intresse för eleverna. Vi arbetar även med olika kulturinslag från engelsktalande länder.

Innehåll

 

Elevens ansvar och inflytande

Eleven tar ansvar för att följa med och aktivt delta i undervisningen. Eleven tar ansvar för att uppgifter och läxor blir gjorda. Eleven får själv välja redovisningssätt då så är lämpligt. Eleven har visst inflytande över vem/vilka man samarbetar med i en samtalsgrupp.

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med läromedlet Right On! Vi inleder varje tema med att gå igenom vilka mål som ska uppnås under temats gång. Vi lyssnar, läser och repeterar de olika texterna. Vi utvecklar ordförrådet genom att träna glosor. Vi talar och skriver för att träna oss i att kommunicera på engelska. Vi fördjupar vissa avsnitt genom att se på filmer eller besöka engelska websidor.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

förmågan att:
- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

-använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6