👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta pedagogisk planering

Skapad 2018-10-16 14:43 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Förskola
Alfa-beta är en av utav de 7 lär vännernerna . Tillsammans ska vi utveckla vår språkutveckling. Vi vill väcka barnens intresse tillsammans med Alfa-Beta.

Innehåll

BAKGRUND

Alfa-Beta' ska väcka barnens intresse för språket. Språkutvecklingen är ett av förskolans uppdrag, Alla barn har rätt till ett språk där de kan göra sig förstådda och samspela med varandra. Självklart genom språkträning med vår lärvän(Alfa-Beta )ska väcka barns intresse.

SYFTE

Vårt syfte med Alfa-Beta är att väcka barns nyfikenhet för språk och bokstäver

MÅL

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, kommunicera  och utbyta tankar med varandra. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Barns dagliga språkanvändning tillsammans med oss pedagoger på förskolan är grundläggande. Att samtala med alla barn, både enskilt och i grupp är viktigt. Språket lägger grunden till de kunskaper som behövs i ett samhälle där utvecklingen går i en snabb förändringsfas. Vi vill ge barnen möjligheter till att lära sig med lek och glädje och på så sätt stimulera deras nyfikenhet till att lära sig mer. Språk och identitetsutveckling hänger ihop och är till för att utveckla barnens tillit till sin egen språkliga förmåga.

 • Vi delar in barnen i små grupper för att fånga upp det enskilda barnet.
 • Vi tränar på mun motoriken genom att göra olika övningar  som hjälper barnen att uttala orden. 
 • Genom att tala i ord (språk) på allt man gör i samband med olika rutinsituationer så ökar man ordförståelsen T.ex. vid av och påklädningen benämna klädesplagg med ord, färg på kläderna.
 • Samtala och diskutera med barnen , tala om allt vi serverar på bordet. Berätta om vad som händer, ge förklaringar och diskutera på ett nivå som barnet förstår.
 • läser böcker för barnen tex som flanosagor, 3d sagor
 • Sång samlingar

 

 

 

 DOKUMENTATION

Vi använder oss av Ipad och via Unikum som hjälp till våra dokumentationer. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Genom observationer, samtal och dokumentationer i bild och skrift blir det tydligt för oss vad barnen är intresserade av och vad de är upptagna med att lära sig just nu. Vår viktigaste uppgift som pedagog är att viktigt att se och höra barnen.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016