Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret 18/19

Skapad 2018-10-16 15:03 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Svenska
Nu kommer vi att starta ett skrivprojekt. Genom Monstret vill vi locka fram din skriv- och berättarlust.

Innehåll

Tidsperiod v. 41- 11

Monstret är ett skrivprojekt där en roman på nio kapitel växer fram allt eftersom. Förutsättningarna är givna men ändå kommer ingen bok bli den andra lik! Till varje kapitel är också ett moment i svenskämnet inbakat.

Du kommer att få skapa din egen roman som ska handla om ett litet gulligt djur som muterar och härjar i skolans källare. Du kommer att skriva på dator och redigera texten där (föredrar du att skriva med papper och penna går det givetvis också bra!).

Syfte: Se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: Se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

Så här kommer vi att arbeta: 

* Beskriva ett händelseförlopp ex. skriva en spännande inledning
* Göra person- och miljöbeskrivningar
* Höja stämningen i din text genom att beskriva känslor
* Skriva olika typer av egna texter, t.ex. nyhetsartikel, dikt, recept och faktatext
* Bearbeta dina texter efter respons från kamrat eller lärare
* Ge respons till någon annans text

 Bedömning: 

Under arbetets gång kommer du bli bedömd på:

* Muntliga redovisningar för andra elever
* Att ge och ta respons på texterna
* Din pågående skrivprocess
* Dina färdiga texter kombinerade med illustration

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Svenska Eklandaskolan år 5

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt / mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade / välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god /god koppling till sammanhanget visar eleven god/mycket god läsförståelse
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
relativt tydligt/tydligt innehåll och relativt väl/väl fungerande struktur samt förhållandevis god/god språklig variation
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
med relativt god säkerhet / god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
utvecklade/välutvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad/välutvecklad handling
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
ändamålsenligt sätt / ändamålsenligt och effektivt sätt
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
utvecklade / välutvecklade omdömen ... relativt väl / väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: