Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om demokrati - Vem bestämmer?

Skapad 2018-10-16 15:14 i Knappekullaskolan Lerum
Ett arbetsområde om demokrati och regler inklusive valet 2014
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vem bestämmer och hur går det till i en demokrati?

Under det här temat kommer vi lära oss mer om hur beslutsprocessen ser ut i en demokrati. Vilka regler har vi? Varför finns de? Hur skulle det se ut om de inte fanns?

Vi kommer att lära oss nya ord och begrepp och vad de betyder.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

*förstå och förklara vad ordet demokrati innebär.

*delta aktivt i samtal om normer och regler i vardagen.

*beskriva hur möten exempelvis ett klassråd brukar organiseras och genomföras

 

Du ska också känna till några av våra riksdagspartier samt deras symboler och partiledare.

Innehåll

Vi lever i en demokrati och skolan ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Med anledning av att det är val i år så ska vi även lära oss vad våra riksdagspartier heter och känna igen några symboler.

Frågor vi ska fördjupa oss i är:  

 • Vad innebär det att leva i en demokrati?  

 • Vad har vi för rättigheter och skyldigheter?  

 • Hur fattas beslut i en demokrati?

Genomförande

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde i några veckor runt valet i september. Under arbetet kommer du att:

 • få lyssna på genomgångar
 • se på filmer och bildspel
 • delta i diskussioner
 • bilda egna partier
 • prova på att rösta 
 • delta i samarbetsövningar

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att:

 • förklara begreppet demokrati och ge exempel på det i vår vardag och i samhället.
 • vara aktiv i diskussioner i klassrummet kring normer och regler.
 • en kortare skrivuppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  Sh   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  Sh   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  Sh   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: