👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt samhälle Åk 3

Skapad 2018-10-16 15:41 i Skinnefjällsskolan Härryda
I detta arbetsområde kommer vi att titta på vårt närområde och hur det fungerar.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Bild
Vad är ett samhälle och hur fungerar det? Hur ser vårt närområde ut? Förr och nu. Hur tar jag mig fram på ett säkert sätt i mitt närområde? Vad är ett yrke och vilka yrken finns i vårt närområde?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. 

Centralt innehåll

Undervisning

Genom undervisningen kommer du att få:

 • samtala kring och reflektera över olika yrken och samhällsfunktioner
 • samtala och reflektera
 • utforska närområdet med hjälp av t.ex. kartor
 • samtala om vad man kan handla och vad olika varor kan kosta
 • reflektera över skillnader mellan landsbygd och stadsbebyggelse
 • dokumentera i din SO-bok, se film, delta i samtal, "närmiljövandring"

Bedömning

Din förmåga kommer att bedömas utifrån: 

 • i vilken mån du deltar i samtal om yrken, samhällsfunktioner, trafiksäkerhet, pengars användning och varor, närområdet
 • i vilken mån du visar att du har tagit till dig kunskap om närområdet
 • i vilken mån du visar att du förstår en kartbild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3