👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN-temavecka

Skapad 2018-10-16 16:01 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska Musik Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Bild
Under en vecka kommer vi på Gamla Uppsala skola att ha en temavecka med fokus på FN. Vi kommer att arbeta med mänskliga rättigheter utifrån barnens perspektiv och Barnkonventionen.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska känna till vad FN och barnkonventionen är. De ska också veta varför vi uppmärksammar FN-dagen.

Vi arbetar för att främja Vi-känslan på skolan.

 

Arbetssätt och arbetsformer

Under vecka 43 kommer du att

 

 • titta på filmer knutna till temat och diskutera innehållet.
 • arbeta med några av artiklarna i Barnkonvetionen/ Barnens Rättigheter.
 • måla bilder
 • sjunga sånger
 • ha gruppövningar och samtal

Vad ska du kunna?

Du ska :

 • känna till vad FN är och vad de gör.
 • känna till vad barnkonventionen och några av  barnens rättigheter.
 • nämn några saker som barn behöver.
 • delta aktivt i olika samtal och övningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3