Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan åk 4 Faktatext

Skapad 2018-10-16 16:20 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
I svenskan kommer du nu att få lära dig vad som kännetecknar en faktatext. Du kommer att få utveckla din förmåga att skriva en faktatext med tydligt innehåll och en tydlig struktur. I din faktatext ska du kunna använda dig av egna formuleringar men även använda dig av ämnesspecifika ord, d.v.s. ord som hör till ämnet. Du kommer även att få lära dig att hålla en muntlig redovisning.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa faktatexter och förstå hur faktatexten är uppbyggd.

- hur man plockar ut det som är relevant, viktigt för just det ämne/ område du skriver om.

- hur man redovisar fakta/information på ett tydligt sätt såväl muntligt som i en faktatext.

- skilja mellan fakta och åsikt

- hur man anger vilken källa man använt

- hur man jämför olika källor och ifall man kan lita på det som står

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- ha genomgångar av metoder för att söka information

- träna på att plocka ut det viktigaste i en text

- ha genomgångar kring hur en faktatext är uppbyggd.

- göra muntliga presentationer inför klassen.

- skriva faktatexter i olika sammanhang

- samtala om hur man jämför olika källor och hur man håller sig kritisk till vad som står i de olika källorna

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en faktatext.

- den muntliga presentationen: där du presenterar en text muntligt inför en publik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Faktatext

På väg att kunna
Grundläggande kunskaper
Läsa
Jag kan urskilja faktatextens struktur
Jag kan förutspå textens handling
Jag kan plocka ut stödord
Jag kan sammanfatta huvuddragen i det jag läst
Jag kan skilja åsikt från fakta
Jag kan tolka information från olika källor
Skriva
Jag kan skriva rubrik, inledning och avslutning
Jag kan skriva underrubriker
Jag kan använda ämnesspecifika ord
Jag kan välja passande bild och skriva bildtext
Jag kan använda skiljetecknen punkt och kommatecken
Tala
Jag kan redovisa med hjälp av stödord
Jag kan få med redovisningens tre delar: inledning, innehåll och avslutning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: