Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - Valet 2018

Skapad 2018-10-16 16:23 i Högadalsskolan Härryda
Ett arbetsområde om demokrati, valet och hur Sverige styrs.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vad är demokrati egentligen? Vad innebär det i vår vardag? Vem bestämmer i Sverige egentligen? Hur går det till att rösta? Vem kan man rösta på?

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

    Arbetsområdet kommer att handla om begreppet demokrati, både när det gäller dig själv och vad det innebär i ett samhälle. Du kommer att      få veta mer om hur Sverige styrs, de politiska partierna och hur valet går till.

 

    * grundläggande mänskliga rättigheter såsom allas lika värde

    * förstå vad som menas med demokrati

    * veta i stora drag hur valet i Sverige går till

    * hur möten organiseras och genomförs

    * delta aktivt i grupparbeten och diskussioner

 

Varför ska vi lära oss?

   * utveckla förtrogenhet med demokratiska processer

   * utifrån aktuella händelser uttrycka egna åsikter i möten med andra uppfattningar

 Vilka förmågor kommer vi att få möjlighet att utveckla?

   * reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser.

   * begreppsförmågan

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde i några veckor runt valet i september. Under arbetet kommer du att:

 * få lyssna på genomgångar

 * se på filmer och bildspel

 * delta i diskussioner

 * skriva korta faktatexter

 * skapa  partier, göra affischer, presentation om partierna och genomföra ett val

 * samtal kring nya ord och begrepp

  

Elevinflytande

  * välja vilken roll du vill ha på klassrådet, t.ex.ordförande, sekreterare etc

  * tillsammans med klasskamrat enas om vilket parti man ska skapa med namn, åsikter, affisch och symbol.

 

Bedömning

Läraren kommer bedöma:

 • att du delta i diskussioner
 • att du visar att du förstår vad demokrati innebär och ge några exempel i vår vardag
 • att du visar att du i stora drag vet hur ett val går till
 • hur möten går till,  ex klassråd, elevråd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att: använda begrepp
Du kan med hjälp använda ord och begrepp som har med demokrati att göra.
Du kan använda ord och begrepp som har med demokrati att göra på ett enkelt sätt.
Du kan använda ord och begrepp som har med demokrati att göra på ett utförligt sätt
Ämne
Förmågan att: delta i diskussioner
Du deltar i diskussioner
Du deltar i diskussioner och ställer frågor
Du deltar i diskussioner och ställer frågor samt framför egna åsikter
Ny aspekt
Du vet hur ett möte organiseras, t ex klassråd, elevråd.
Du vet vilka roller som finns i ett möte, ordförande, sekreterare
Du deltar i klassrådet som ordförande, sekreterare eller rösträknare.
Ny aspekt
Kommunikativ förmåga
Du deltar i samtal om regler och normer.
Du deltar i samtal om regler och normer samt ger exempel på varför de kan behövas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: