👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan - värme åk 5

Skapad 2018-10-16 16:36 i Liljeforsskolan Uppsala
En planering över arbetet med kap 6 & 7 i "Boken om fysik och kemi"
Grundskola 5 Fysik
Vet du varför en uppblåst luftmadrass känns hårdare pumpad på stranden än när den hamnar i det kalla vattnet? Vet du hur du håller kvar värmen en kall vinterdag? Vet du hur djur klarar att leva i stark kyla? Det och mycket annat ska vi lära oss i kapitlet om värme.

Innehåll

Innehåll:

Syfte

I det här kapitlet är det meningen att du ska få lära dig följande:
 • hur varm och kall luft tar olika plats
 • hur värme sprider sig
 • vad som händer vid olika temperaturer
 • hur man håller kvar värme
 • hur djur klarar stark kyla

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur du deltar i diskussionerna i klassen.

Du kommer att bedömas då du experimenterar. Kan du dra slutsatser utifrån ditt resultat?

Du kommer att bedömas utifrån ditt skriftliga arbete.

Du kommer att bedömas utifrån ett oförberett skriftligt prov.

Arbete

Vi kommer att ha genomgångar som handlar om fysiska fenomen.

Vi kommer att ha samtal och diskussioner om värme.

Vi kommer att utföra experiment.

Vi kommer att skriva egna texter.

Vi kommer att arbeta med arbetsblad.

Vi kommer att se film som handlar om värme.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6