Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering slöjd År7-9

Skapad 2018-10-16 17:07 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Slöjd

Innehåll

 

Pedagogisk planering Slöjd

 

 

 

Syfte enligt LGR 11

 

 

 

Genom undervisningen i slöjd ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 

 

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- -och miljöaspekter.

  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp och

  • tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.

     

 

Vad

 

Du ska:

Hur

Detta bedöms

Utveckla kunskap om olika hantverk.

 

Utveckla förmågan att arbeta med olika uttrycksformer.

 

Experimentera med olika material och ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt genom processen:

 

Utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultatet.

 

Utveckla kunskap om färg, form, funktion och konstruktion.

 

Utveckla förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocess, redskap och estetiska uttryck.

 

Utveckla medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck.

 

Utveckla förståelse för slöjd, hantverk och design från andra kulturer.

 

Du arbetar med textila och andra material och deras kombinationsmöjligheter med varandra.

 

Du har ditt eget individuella studiekort, där du planerar ditt arbete utifrån de förmågor du behöver utveckla vidare utifrån kunskapskraven i LGR 11 i dialog med din lärare.

 

Du dokumenterar ditt arbete och ditt lärande genom att gör en planering innan arbetet påbörjas och skriver logg efter varje lektionstillfälle om vad och hur du gjort. När arbetet är klart lämnar du in detta  tillsammans med en utvärdering  där du i ord och bild berättar om varifrån du fått din inspiration, hur du arbetat, vilka val du gjort under arbetets gång och hur detta har påverkat det färdiga resultatet. Du berättar också om vilket uttryck ditt färdiga arbete ger.  Du använder slöjdspecifika begrepp. Då har du användning av dina logganteckningar.

Du formger och framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

 

Du kan i arbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på et säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och motivera dina val.

 

Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

 

Du kan välja och formulera handlingsalternativ.

 

Du kan ge omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkar slöjdföremålets kvalitet.

 

Du kan tolka slöjdföremålets uttryck och föra resonemang om symboler, färg, form och material.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: