👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige för 100 år sen

Skapad 2018-10-16 19:36 i Kyrkskolan Flen
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3) Historia
Hur hade barnen det för 100 år sedan? Fick alla barn gå i skolan? Fanns det fritids? Hur bodde man? Vad jobbade föräldrarna med? Fick man hjälpa till mycket eller t.o.m. arbeta som barn? Vad lekte man med?

Innehåll

Mål med undervisningen

 • känna till hur barn levde för ca 100 år sedan – hur det var att gå i skolan, vilka leksaker som fanns, och hur det såg ut i barnens hem.
 • du ska kunna jämföra och berätta om skillnader och likheter med att vara barn 2021
 • känna till kristendomen roll då och nu.

 

Undervisning:

- Vi kommer titta på olika filmklipp.

- Vi ska titta på powerpoint "Leksaker och lekar från förr" från Lektion.se och vi ska prova några lekar.

- Ni ska få tillverka en egen leksak.

- Vi tittar på några avsnitt som handlar om skola från Astrid Lindgrens filmer och diskuterar innehållet.

- Vi ska ha en gammaldags lektion där vi ska öva finskrivning. Vi provar att sjunga några psalmer och sånger.

- Vi ska skriva intervjufrågor tillsammans och ni ska få intervjua en äldre person.

- Ni ska få skriva en sammanställning av intervjuen. 

-Vi kommer lära oss om vår hemort och gå på rundvandring i bygden.

Bedömning:

 

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • ge exempel på jämförelser mellan livet förr och nu.
 • ge exempel på skillnader mellan att gå i skolan förr och nu.
 • Vara delaktig i genomgångar, diskussioner och uppgifter inom området.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3