👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmdiskussion - "Wonder", "Love, Simon", "Vad ska folk säga?"

Skapad 2018-10-16 19:45 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Du ser en spelfilm som ni tillsammans i er undervisningsgrupp röstat fram. Vi diskuterar innehåll, karaktärer, tid, miljö, budskap samt uppbyggnad.Du får möjlighet att uttrycka dig muntligt och dela med dig av dina synpunkter, tankar och tolkningar.

Innehåll

Mål för arbetet

 • Återberätta innehållet i något du sett.
 • Fundera över hur händelser kan skildras ur olika perspektiv.
 • Diskutera.
 • Argumentera.
 • Dela med dig av egna synpunkter, tankar och tolkningar.
 • Lyssna på andras uppfattning och tolkningar.
 • Ställa frågor som leder diskussionen vidare. 

Arbetsgång

 • Vi en av följande filmer: 
  - Wonder
  - Love, Simon
  - Vad ska folk säga
 • Diskussionstillfälle i helgrupp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i filmen vi sett.
 • tolka, jämföra, reflektera och analysera filmens innehåll, uppbyggnad och budskap.
 • argumentera kring dina tankar och åsikter i diskussionen.
 • lyssna på de andras uppfattningar och tolkningar

Matriser

Sv Sh SvA
Filmdiskussion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse: återberättar, förklarar och tolkar.
Du återberättar delar av handlingen i filmen. Du uttrycker mest konkreta svar som du finner i handlingen och reflekterar i ringa grad själv.
Du kan återberätta, förklara och göra en enkel tolkning av det du sett. Du kan delge dina tankar.
Du kan återberätta och förklara relativt utförligt. Du tolkar det du sett. Du kan delge dina tankar kring det du sett på ett tydligt och strukturerat sätt.
Du återberättar, förklarar och tolkar det du sett på ett utförligt sätt.
Analys & Reflektion
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar dina ställningstaganden med en svag anknytning till filmen. Du har svårt att förklara hur du tänker och varför du tänker just så.
Du presenterar egna tankar och åsikter utifrån det du sett i filmen samt gör enstaka kopplingar till dig själv eller din omgivning i anknytning till handlingen.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring flera ämnen som filmen berör, tar ställning och motiverar dina åsikter. Du hittar argument för dina ställningstaganden i filmerna och utifrån egna erfarenheter.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring flera ämnen som filmen berör, ser innehållet ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på filmen, egna erfarenheter. det dina klasskamrater framfört, annan litteratur, film, vad som händer i samhället, andra kunskaper m m.
Engagemang/ initiativförmåga
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga i diskussionen.
Du deltar genom att besvara och motivera dina svar i några frågor i diskussionen.
Du deltar aktivt i den muntliga diskussionen genom att svara på frågor, motivera dina svar och dela med dig av dina egna åsikter. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt.
Du deltar aktivt i den muntliga diskussionen både genom att ge tydliga/utförliga svar, motivera, dela med dig av egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Du hjälper till att föra diskussionen vidare genom att lyfta intressanta aspekter ur filmen och bidra med andra infallsvinklar i diskussionen.