👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2018-10-16 20:02 i Garnvindeskolan Ale
I arbetet med problemlösningar får eleverna utveckla och träna förmågorna, kommunikation, problemlösning, resonemang och begrepp. .
Grundskola 2 – 3 Matematik
I arbetet med problemlösning får du möjlighet att tillsammans med andra utveckla din förmåga att, kommunicera, resonera, förstå olika begrepp och lösa problem. Du ska få möta olika typer av problemlösningsuppgifter och arbeta med dem i par och i mindre grupp.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Lyssna, samtala och resonera.

Värdera och använda metoder och ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Lösa enkla problem och göra egna.

Analysera problemet och värdera informationen.

Välja och använda strategier för problemlösning.

Hur ska vi lära oss detta?

Pararbeten.

Arbete i mindre grupper.

Gemensamma diskussioner.

Praktiskt arbete.

 

Vad som kommer att bedömas:

Kommunikation- du deltar aktivt i samtal och diskussioner.

Problemlösningsförmåga- hur du tolkar information och rimlighet i resultat.

Resonemangsförmåga- om du kan föra följa enkla resonemang kring problemet.

Begreppsförmåga- visar kunskap om olika begrepp i uppgifterna, t.ex. hälften, fler.

 

Hur du får visa vad du kan:

I gemensamma diskussioner.

I arbetet i mindre grupp eller i par.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 3

Problemlösning

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem genom att välja och använda strategier med visst stöd av pedagog.
Du kan lösa enkla problem genom att välja och använda strategier med stöd av pedagog.
Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Du beskriver tillvägagångssätt och kan med stöd av pedagog samtala om resultatens rimlighet.
Du kan med hjälp av frågor beskriva tillvägagångssätt.

Begreppsförståelse

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dom i vanligt förekommande sammanhang.
Du har kunskaper om matematiska begrepp och kan med stöd av pedagog visa och använda dom i ett sammanhang.

Metoder

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan med visst stöd av pedagog välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du kan med stöd av pedagog välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan med hjälp av frågor beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan med stöd av pedagog beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.

Resonemang

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Du kan med hjälp av frågor föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.
Du kan med stöd av pedagog föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.