👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Tonårsliv Åk 7 ht-18

Skapad 2018-10-16 20:58 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Slöjd Biologi Svenska Svenska som andraspråk Bild Samhällskunskap Idrott och hälsa
Puberteten är en tid då mycket förändras. Du är på väg att bli vuxen och får nya krav på dig. Kroppen förändras, kanske även humöret och känslor. Du blir mer självständig och vill söka egna vägar. Sexuella känslor väcks till liv. Du kanske blir förälskad. Detta är ju inget som är unikt för vår tid, utan det har ju hänt de som nu är gamla för länge sedan. Därför ska ni även kontakta någon äldre person för att få lite perspektiv på er egen tonårstid. Du kommer också att jobba med återbrukshantverk. Arbeta med material som kanske annars hade bidragit till sopberget och se till att det får nytt liv i olika former.

Innehåll

Mål

 • Att fundera över din egen identitet
 • Att förstå mer om vad som händer i din kropp under puberteten och hur det påverkar dig.
 • Att kunna diskutera frågor om din hälsa och samlevnad
 • Att kunna värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån
  olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • Att kunna diskutera kring kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.
 • Att kunna uppmärksamma och diskutera könsroller
 • Att kunna vara kreativ och ge spillmaterial nytt liv

Arbetets innehåll

Du kommer att lära dig om

 • pubertet
 • könshormonernas uppgift
 • könsorganens funktioner
 • menstruation
 • nya ord och begrepp, bl a könsorganens delar
 • preventivmedel
 • relationer
 • könsroller
 • genusfrågor
 • återbrukshantverk

Arbetssätt och redovisningsform

Intervju med äldre person om tonårslivet förr. Redovisas i reportageform.

Diskussioner om identitet, samlevnad, idrott och kroppsidelal.

Tjej-/killsnack.

Pubertet. Genomgång av NO-lärare. Film, presentationer, plastmodeller. Självständigt arbete med uppgifter om olika begrepp och instuderingsfrågor

Genuspromenad - undersök hur genussystemet fungerar i butiker i Lund

Vem där - presentera dig själv med ett kort bildspel

Hantverk - skapa nytt av gammalt. Samarbete med Fixa till och Ung Företagsamhet. Avslutas med hantverksmässa i samband med föräldramötet.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att få ett skriftligt förhör där du visar din kunskaper om bland annat pubertet (Biologi).

Dina skapade föremål redovisas med foto och kort text. (Slöjd) 

Ditt reportage kan ev 

Reflektion

1. Vad har varit mest intressant under projektet? Motivera!

2. Vilka moment tycker du att vi ska byta ut om vi kör samma projekt nästa år med sjuorna?

3. Vad saknade du under projektet?

4. Vad vill du att vi ska ta upp nästa gång vi jobbar med samlevnad i biologi?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9

Matriser

Sv Sh Bi Sl Bl Idh SvA
Fg Tonårsliv Åk 7

Ej genomfört
Ej godtagbara kunskaper
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Bi Aspekt 1
Del B i läxförhöret
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Bi Aspekt 10
Begrepp Del A i läxförhöret
Eleven har grundläggande kunskaper om sex och samlevnad och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om sex och samlevnad och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om sex och samlevnad och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Bi Aspekt 11
Människokroppens byggnad och funktion. Del A i läxförhöret
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sex och samlevnad och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sex och samlevnad och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sex och samlevnad och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.