Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funbo förskoleklass Hitta Matematiken

Skapad 2018-10-16 21:04 i Funbo skola Uppsala
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass arbetar vi med matematik på olika vis.

Innehåll

"Hitta matematiken" är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematisk tänkande i förskoleklass.

Materialet består av fyra delar:

 

1) mönster
- visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet, - pröva och använda idéer genom att sortera efter någon egenskap, och - kommunicera och resonera genom att till exempel beskriva sin sortering.

 

2) tärningsspel
- visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet, - pröva och använda olika idéer genom att addera och uppskatta, och -kommunicera och resonera genom att * direkt känna igen antalen 1–6 utan att räkna, * känna igen och benämna siffrorna 1–6 och koppla till antalet, * visa förståelse för räkneprinciperna; ett-till-ett, kardinalitet och räkneordens ordning, och * storleksordna tre tal.

 

3) sanden/riset
- visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet, - pröva och använda idéer för att lösa problem inom mätning, och - kommunicera och resonera om mätandets princip

 

 

 

4) lekplatsen
- visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet, 
- pröva och använda idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning, 
- kommunicera och resonera om rum, perspektiv och tid.

 

Matriser

Ma
Hitta matematiken - Skolverkets kartläggning i förskoleklass

Aktivitet 1 - Sortering

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att sortera efter någon egenskap
Eleven kommunicerar och resonerar om sortering.

Aktivitet 2 - Mönster

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster.

Aktivitet 3 - Tärningsspel

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
Eleven prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera och uppskatta.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.

Aktivitet 4 - Sanden/Riset

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Eleven kommunicerar och resonerar om mätandets princip.

Aktivitet 5 - Lekparken

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Eleven kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: