Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NOH04B1 Geografi åk 8: Världen

Skapad 2018-10-16 22:02 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 8 Geografi
Världens befolkning ökar i snabb takt i vissa delar medan man i många länder har en motsatt befolkningsutveckling. Vad blir konsekvenserna av det? En trend är att människor flyttar från landsbygd till städer, så kallad urbanisering. Vad beror det på? Syftet med detta arbetsområde är att förklara orsakerna till varför en del områden på jorden är mycket tätt befolkade medan andra är nästan folktomma och vad det får för konsekvenser.

Innehåll

Arbetsområde

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med följande frågor inom temat "Världens befolkning" Hur är jordens befolkning fördelad över jorden? Vad är en befolkningspyramid? Varför flyttar människor till andra platser på vår jord? Hur skiljer sig livsvillkoren åt mellan olika världsdelar? Hur påverkar klimatet på en plats hur man lever? 

Konkreta mål

Se centralt innehåll nedan.

Material

 • Texthäfte: "Världens befolkning" och "Världens delar"
 • Film - "Framtidens städer - simsalabim en stad"
 • Kartböcker
 • Övningar på NE.se, film på Youtube, "The truth size "

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att  

 - dina kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och din förmåga att kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. 

- din förmåga att kunna undersöka omvärlden och att använda kartor och geografiska källor, teorier, metoder och tekninker

- använda geografiska begrepp

- namngeografi

 • Inlämningssuppgift: "Befolkning" lämnas in v. 46, fredag 16/11
 • Redovisning i grupp: "Livsvillkor i olika världsdelar", redovisning v. 49 fredag 7/12
 • Namngeografi: (arbeta i Seterra, visa mig 100%-resultat tre gånger)
  •  Världens 30 största länder (befolkning+yta)
  • 25 största städer
  • Världen: Hav och sjöar

 

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar blandat med eget arbete (inlämning, grupparbete, övningar på olika websidor, och i texthäftet)

 

Begreppslista

befolkningsfördelning, befolkningslära, demografi, emigration, familjeplanering, folkomflyttning, födelseöverskott, glesbygd, immigration, kolonisering, kontinent, migration, mortalitet, nativitet, näringsliv, pull-faktor, push-faktorer, spädbarnsdödlighet, tätbygd, urbanisering, ursprungsbefolkning, vegetation

Uppgifter

 • Livsvillkor i olika världsdelar

 • Befolkning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: