👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Värme, Tryck åk 7 ht-18

Skapad 2018-10-16 22:29 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Hur bildas moln?

Vilken typ av moln ser du här?

Vilket väder vi får hänger bland annat ihop med både värme och tryck.

Innehåll

Mål

Vi kommer under detta arbetsområdet att inrikta oss på att fortsätta utveckla vår förmåga att genom systematiska undersökningar skapa förståelse för nya begrepp som sedan kan användas för att förklara händelser och iakttagelser i vår omgivning.

Arbetets innehåll

Vi kommer huvudsakligen använda partikelmodellen för att förklara begreppet värme och tryck samt tryck i gaser och i vätskor.Arbetssätt och redovisningsform

För att ni ska få egen kunskap om begreppet värme och tryck ska ni:

 •  arbeta laborativt med att undersöka värme och tryck i olika situationer för att skapa förståelse för begreppet tryck samt hur den kunskapen kan användas för att förklara många dagliga händelser och iakttagelser
 • redovisa resultat och slutsatser i classroom

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina muntliga resonemang kommer kontinuerligt bedömas, laborationer och rapporter bedöms samt i slutet av arbetsområdet värme respektive tryck kommer du att skriftligt få förklara några situationer som är kopplade till begreppen värme/tryck.

Reflektion

Tycker du att du har deltagit och bidragit för att utveckla genomförandet av de praktiska undersökningarna. Kan du gör mer nästa gång och i så fall vad?

Tycker du att du har du tagit ansvar för din inlärning av grundläggande kunskaper om värme och tryck och försökt använda de kunskaperna för att förklara nya händelser?

Vad har du gjort under detta arbetet och vad tycker du att du kan förbättra till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fg Kunskapstabell Fysik åk 7-9

Ej genomfört
Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 5
Planera Lab
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
Laborationsarbete
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Aspekt 10
Fysikaliska sammanhang (här värme, tryck) begrepp, modeller, teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 12
Partikelmodellen
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar.
Aspekt 14
Viktiga upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.