👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2018-10-17 06:20 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
På bilden ser Medeleev- Ryssen som systematiserade våra grundämnen

Innehåll

 

Pedagogisk planering (pedagogdel)

 

 

 

Förmåga/or att utveckla (ur syftestexten):

 

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Genomföra systematiska undersökningar i Kemi
 • Använda Kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 

 

 

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

 

Kunskapskrav:

 

 • För E
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. E

 

 •  För C
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 
 • För A
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

Pedagogisk planering (elevdel)

 

 

 

Detta ska du lära dig (konkretiserade kunskapskrav, som talar om vad som ska bedömas på ett sätt som är lätt för eleverna att förstå):

 

 • Att förstå hur atomen är uppbyggd, förstå hur det periodiska systemet är uppbyggt.
 • Förstå skillnaden på ett grundämne och kemisk förening.
 • Förstå hur salter bildas.
 • Kunna förstå hur en kemisk reaktion är uppbyggd.

 

 

 

Så här ska vi arbeta (hur ska arbetet gå till, grupparbete, laborationer, muntligt, skriftligt, redovisning mm):

 

 •  Eleverna kommer att kunna redovisa sina kunskaper både muntligt och skriftligt. Eleverna kommer att arbeta med ett kompendium där eleverna kan svara på frågor.

 

 

 

Så här blir du bedömd (hur kommer bedömningen att gå till, bedömningsuppgift, löpande bedömning mm):

 

 • Genom hanteringen av laborationer och skriftliga laborationsrapporter
 • Det kommer också ske en löpande muntlig bedömning samt ett avslutande skriftligt prov.