Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociala strukturer

Skapad 2018-10-17 07:55 i Hagagymnasiet Borlänge
Arbetsområdet handlar om sociala strukturer som finns i samhället och hur de påverkar människors levnadsvillkor
Gymnasieskola Sociologi
I det här arbetsområdet ska du lära dig om olika strukturer som finns i samhället och hur de påverkar människors levnadsvillkor

Innehåll

Centralt innehåll

Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du

Kunna beskriva olika sociala strukturer och hur dessa påverkar människors villkor.

 

Centrala begrepp

Klass, genus, etnicitet, etnocentrism, kultur

 

Innehåll/uppgift

Gemensam genomgång

Läsa själv eller tillsammans med någon i läroboken

Individuella och gemensamma reflektioner och diskussioner

Uppgifter individuellt och i grupp

 

Examination

Individuellt ska du skriftligt eller muntligt beskriva olika sociala strukturer.

Du ska också redogöra för hur dessa påverkar människors villkor. Tänk på att använda centrala begrepp, teorier och modeller.

Du ska förklara samband och dra egna slutsatser.

 

Examinationen genomförs den         /

 

 

 

Matriser

Soi
Sociala strukturer

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Beskriva
Du ska översiktligt beskriva olika sociala strukturer.
Du ska utförligt beskriva olika sociala strukturer.
Du ska utförligt och nyanserat beskriva olika sociala strukturer.
Redogöra
Dessutom ska du översiktligt redogöra för hur dessa påverkar människors villkor.
Dessutom ska du utförligt redogöra för hur dessa påverkar människors villkor.
Dessutom ska du utförligt och nyanserat redogöra för hur dessa påverkar människors villkor.
Använda centrala begrepp, teorier, modeller
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp, teorier och modeller
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp, teorier och modeller
I beskrivningarna ska du med säkerhet använda centrala begrepp, teorier och modeller
Samband och slutsatser
samt förklara enkla samband och dra enkla slutsatser
samt förklara samband och dra välgrundade slutsatser
samt förklara komplexa samband och dra välgrundade slutsatser. Dessutom ska du värdera teorierna med nyanserade omdömen och argumentera för deras styrkor och svagheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: