Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk o komunikation HT-18

Skapad 2018-10-17 08:19 i Ängens förskola Hörby
Förskola
språkets möjligheter

Innehåll

Detta vill vi utveckla:

-barnens förmåga att lyssna, reflektera samt förstå andra.

-barnens förmåga att prata inför andra, uttrycka tankar, prata om känslor, ställa frågor och kunna prata med varandra.

-barnens intresse för bokstäver, bilder, texter och sagor.

-barnens skapande förmåga i text, bild ,rörelse, sång musik och drama.

Så här ska det gå till.

Det är 15 barn i gruppen så vi delar dem 2 grupper. Varje morgon har vi en kort samling där vi går igenom vilka barn som är här och vilka som ev. är lediga eller sjuka. Därefter får alla barnen i tur och ordning berätta hur de mår. När vi gått laget runt så får de som har mer att berätta möjlighet till det.

I dessa grupper har vi även aktiviteter som främjar språkutvecklingen: sagor (Ugglo 2-3 ggr/vecka) lek med bokstäver, rim, ramsor, spel m.m

Inne på smörblomman har vi många spännande böcker som alltid ligger framme.

Vid pysselbordet är det mycket material som stimulerar till att använda bokstäver, göra brev m.m.

Varje vecka gör vi fantasibilder, barnen berättar och vi skriver ner deras ord någon dag senare berättar de för varandra om sina bilder. Barnen skriver sina egna namn på alla bilder (de som behöver  hjälp eller förebild får naturligtvis det)

2 ggr/termin åker vi till biblioteket för sagostund.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

-genom löpande dokumentation, barnen ska dessutom vid jul få hem en "bok" med alla sina fantasibilder.

Analys

Det har visat sig att många barn har ett väldigt stort behov att få berätta och att bli lyssnad på.

Indelningen av barnen i 2 huvudgrupper fungerar bra. Däremot gör vi ännu en indelning då det visat sig att vi har halva gruppen som älskar att pyssla, skriva, rita m.m. medan den andra gruppen helst vill leka och då är det ju genom leken de utvecklas mest.

De är fantastiska lekare och är man närvarande pedagog konstateras fantastiska rollspel.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: