Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medkänslans pedagogik - trygghet och lugn

Skapad 2018-10-17 08:28 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Att förstå och kunna reglera känslor har avgörande betydelse för barns psykiska hälsa och välmående. Förmågorna behövs också för att utveckla medkänsla för och inlevelse i andra människor vilket betonas i förskolans värdegrund.

Innehåll

 

Mål:

Barnen ska få verktyg att kunna sätta ord på känslorna, utveckla empatisk förmåga, impulskontroll och konflikthantering.

 

Metoder:

 • Arbetar med olika känslor med hjälp av dockan Friendy.

 • Känslofrämjande förhållningssätt hos pedagogerna

 • Tid för återhämtning

När ser vi att barnen har utvecklat dessa förmågor?

 

 • Barnen kan sätta ord på sina känslor
 • Barnen vet vad de kan eller får göra när de har starka känslor
 • Barnen säger ifrån när de blir felbehandlade
 • Konlikterna minskar

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: