Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rit-, skriv- och läsutveckling

Skapad 2018-10-17 08:43 i Tollereds förskola Lerum
Förskola
Vi ser en vinst i att barn får teckna mycket och i olika format, det ger dem möjlighet att utveckla skicklighet i att uttrycka sig genom bild och skrift. Vi ser hur det främjar språkliga, rit-, skriv- och läsutveckling

Innehåll

Vi ser en vinst i att barn får teckna mycket och i olika format, det ger dem möjlighet att utveckla skicklighet i att uttrycka sig genom bild och skrift. Vi ser hur det främjar språkliga, rit-, skriv- och läsutveckling.

Vi vill sätta värde på barnens tecknande och vill att de lägger ner mer tanke och omtanke i sina teckningar.

Vi vill också minska den mängd papper som förbrukas.

Hur arbetar vi med det?

Vi erbjuder barnen att teckna i olika format. Enskilt och gemensamt.

Egna böcker: Genom att ge barnen egna böcker som de kan teckna/rita i tänker vi att vi ger värde till deras tecknande. Vi tänker också att detta kan bidra till att minska pappersförbrukning.

Gemensamt arbete på stora papper bidrar till spännande samtal och tecknandet blir berättelser och lek. De påbörjar och lämnar spår för någon annan att fortsätta på.

Att fortsätta på någon annans målning med tex tuschpenna ger bortglömda/kvarglömda målningar nytt värde. Att färglägga någon annans teckning likaså.

Uppgifter

 • tillägg med tuschpenna

 • tillägg med ord

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: