👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell rätt (folkrätt och EU-rätt)

Skapad 2018-10-17 09:38 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.
Gymnasieskola Juridik
Vad är en stat? Hur skapas internationella regler? Vad innebär EU och EU-rätten? Hur fungerar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter?

Uppgifter

  • Vad är en stat?

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.
    Jur  -

Matriser

Jur
Rätten & Samhället

Matris för hela kursen

E
C
D innebär att kunskapskrav för E är uppfylld och till övervägande del är kunskapskrav på C-nivå uppfyllda.
A
B innebär att kunskapskrav för C är uppfylld och till övervägande del är kunskapskrav på A-nivå uppfyllda.
Kunskaper
Kunskaper om centrala rättsområden.
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Begrepp
Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Juridiska dokument
Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
Juridisk metod
Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Rättsfilosofi
Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.