👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 4

Skapad 2018-10-17 09:42 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Matematik
Varför behöver man kunna mäta? Hur gjorde man förr i tiden innan man uppfunnit meter, decimeter, centimeter och millimeter? Vad heter olika geometriska objekt och hur ritar man dem utifrån givna mått? Vad är omkrets? Det här kommer du att få reda på när vi arbetar med det här området som handlar om just längd och geometriska objekt.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Lärandemål:

Du ska 

- känna till något om hur man mätte längd förr. 

- kunna mäta och rita sträckor. 

- kunna uppskatta och mäta längd. 

- kunna växla mellan olika längdenheter. 

- känna till egenskaperna och namnet på några geometriska objekt. 

- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar utifrån givna mått. 

- kunna räkna ut figurers omkrets. 

 

Begrepp du ska kunna:

Sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pryamid, sida, hörn, kant, längd, bredd, omkrets. 

 

Hur?

För att du ska uppfylla lärandemålen kommer vi att: 

- Ha genomgångar där vi pratar matte och tränar matematiska begrepp. 

- Arbeta individuellt och tillsammans i par/grupp.

- Ha praktiska övningar och mattelekar.

- Arbeta med ipads och bl.a programmet Bingel. 


Detta kommer att bedömas

- Din förmåga att använda dig av de lika begreppen som står ovanför. 

- Hur du muntligt och skriftligt resonerar dig fram till olika svar och resultat. 

- Jag kommer att använda diagnoser och kunskapskontroller som en del i underlaget för bedömning. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6