👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2-3

Skapad 2018-10-17 09:48 i Nygårdskolan Borlänge
Planering och bedömning i engelska med matris.
Grundskola 2 – 3 Engelska
Hello! Nu är det dags att träna på att tala och förstå lite engelska. Du kommer att få lära dig några nyttiga fraser och ord som du kan få användning av. T.ex. om du reser till ett annat land eller träffar någon som inte kan prata svenska. Då är det bra att kunna ett språk till. Lycka till, eller Good Luck som man säger på engelska.

Innehåll

https://urskola.se/Produkter/192350-Pick-a-colour-My-name#Om-serien

https://urskola.se/Produkter/192350-Pick-a-colour-My-name#Sasong-2

 

Undervisning

Under år 2 och 3 kommer vi att följa ett TV-program på UR (pick a color). Det är 20 avsnitt med sketcher, tecknade figurer, sånger, små scener ur barnens vardag och mängder av aktiviteter som ger en underhållande och lustfylld introduktion till det engelska språket. Några teman som förekommer är: jag själv, min kropp, min familj, mitt hem, tiden, känslor, mat, djur, kläder, vädret.

Barnen får uppleva varje tema på många olika sätt, vilket ger upphov till en mängd olika aktiviteter.

Eleverna ska även få:

- Träna sig på att uttala ord, fraser och enkla meningar.
- Sjunga enkla sånger och ramsor. 
- Samtala med kamrater.
- Beskriva och presentera sig själva.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • förstå enkla uppmaningar på engelska och utföra dem.
 • delta i enkla sånger och ramsor.
 • beskriva/berätta om dig själv.
 • föra dialoger med kamrater (hälsningsfraser, hur mår du? jag mår,,, vad heter du? jag heter..)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska år 2-3

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
>>>>
>>>>
>>>>
Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta.
t. ex What have you got? What do you like? I like...
Läsa / Förstå
Ut veckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen ord på skyltar och i reklam.
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord och meningar.
t. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. redovisning
Vågar härma och säga, sjunga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta något, t.ex. om sig själv eller ett djur.
t .ex My name is... My dog is... I like... My family...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor. ( t.ex. What´s your name? How old are you?)
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv och sin familj.
t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt 1. ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva av engelska ord och meningar. Kan skriva några engelska ord själv.
t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Jag känner till några länder där man talar engelska.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i England och jämföra det med hur man lever i Sverige.
t. ex något om hur man firar jul i England.
Reflektera
Utveckla förmågan att reflektera över sin egen språkinlärning.
Kan tänka efter och ge exempel på vad jag lärt mig.