👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2018-10-17 10:11 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska åk 6

Innehåll

Engelska åk 6.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla:

 • Din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
 • Din förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift .
 • Din förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskap.
 • Din förmåga att uttrycka dig varierat och säkert i tal och skrift för att berätta och beskriva.

Undervisning - hur & vad?

 • Lyssna på engelskt tal.
 • Skriva egna texter av olika slag i form av brev, faktatexter samt berättelser.
 • Tala engelska under lektionerna - två och två samt i större grupper.
 • Läsa olika texter - skönlitterära, faktatexter samt texter från läroboken.
 • Utöka ditt ordförråd genom att träna in ord och uttryck, samt genom att läsa och skriva texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt genom att träna ordföljd samt grammatiska regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  EnSyfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  EnSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  EnSyfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  EnSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 •  EnSyfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Centralt innehåll
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 •  En  4-6Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

En
Engelska åk 6

F
Tillräckliga kunskaper har inte uppnåtts för att nå E.
E
C
A
Tala och samtala
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt och i interaktion använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kan göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt i enkel form kommentera några företeelser och göra enkla egna jämförelser.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande och i interaktion använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kan göra enkla förbättringar av egna framställningar samt i enkel form kommentera några företeelser och göra enkla egna jämförelser.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande och i interaktion använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen samt i någon mån anpassa den till syfte mottagare och situation. Eleven kan göra enkla förbättringar av egna framställningar samt översiktligt kommentera några företeelser och göra enkla egna jämförelser.
Skriva
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt och i interaktion använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kan göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt i enkel form kommentera några företeelser och göra enkla egna jämförelser.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande och i interaktion använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kan göra enkla förbättringar av egna framställningar samt i enkel form kommentera några företeelser och göra enkla egna jämförelser.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande och i interaktion använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen samt i någon mån anpassa den till syfte mottagare och situation. Eleven kan göra enkla förbättringar av egna framställningar samt översiktligt kommentera några företeelser och göra enkla egna jämförelser.
Läsa och förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter samt visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån instruktioner samt använda sig av någon strategi för läsning. Eleven kan med viss relevans använda sig av texter i egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter samt visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan med tillfredsställande resultat agera utifrån instruktioner samt i viss utsträckning använda sig av strategier för läsning. Eleven kan på ett relevant sätt använda sig av texter i egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter samt visa sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan med gott resultat agera utifrån instruktioner samt i viss utsträckning använda sig av strategier för läsning. Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av texter i egen produktion och interaktion.
Lyssna och förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo samt visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån instruktioner samt använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven kan med viss relevans använda sig av talad engelska från olika medier i egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo samt visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan med tillfredsställande resultat agera utifrån instruktioner samt i viss utsträckning använda sig av strategier för lyssnande. Eleven kan på ett relevant sätt använda sig av talad engelska från olika medier i egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo samt visa sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan med gott resultat agera utifrån instruktioner samt i viss utsträckning använda sig av strategier för lyssnande. Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av talad engelska från olika medier i egen produktion och interaktion.