👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åleds förskola Katten Janson projekt 2018-2019

Skapad 2018-10-17 10:24 i Åleds förskola Halmstad
Förskola
Matematiken och naturvetenskapens berättelse

Innehåll

Tema: Rörelse

-Hur undersöker och reflekterar barnen om rörelse utifrån dokumentation och aktiviteter 

Bakgrund

Barnen har visat intresse för rörelse på olika sätt genom att bland annat köra ner olika material för ruschkanan.

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få en förståelse för samband och begrepp inom matematik och naturvetenskap och utveckla sin förmåga att problematisera och reflektera med hjälp av bilder och digitala verktyg. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016