Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras

Skapad 2018-10-17 10:30 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 8 – 9 Bild
Ni skall nu få arbeta med ett äldre konstverk och måla en parafras i akrylfärg. Ordet parafras betyder omskrivning eller bearbetning. Man bearbetar alltså ett konstverk på något sätt. Ni skall göra en helt egen målning men ni skall hämta inspiration från ett äldre verk. Jag vill att ni väljer ett konstverk som ni på något vis moderniserar, plockar in i vår samtid. Det är viktigt att du inte kopierar det gamla konstverket rakt av för då blir det ett plagiat, då stjäl man konstnärens verk. Vi kommer att titta på ett antal parafraser under den första lektionen.

Innehåll

 

Uppgift:  Parafras i Akrylfärg

 

 1. Du skall välja ett konstverk som tilltalar dig och fundera över hur du kan göra detta verk mer modernt. Planera ditt arbete och skapa en skiss på papper över hur din målning skall se ut. Hur kan du modernisera den? Kan du lägga till något föremål i bilden, ändra något i bakgrunden eller i personers klädsel? Du är fri att modernisera verket som du vill.

 2. Överför sedan huvuddragen av skissen på din masonitskiva med blyerts. Du behöver inte skissa detaljerna på skivan, du kommer ändå måla över dem med akrylfärg, men det kan vara bra att ha några stödlinjer när du skall måla de större ytorna.

 3. Kommer du ihåg det vi lärt oss om att blanda färger, hur man blandar brutna färger och skapar olika nyanser? Titta annars på videon om färgblandning en extra gång innan du börjar måla.

 4. Lägg nu upp grundfärgerna samt svart och vit på en palett. Ha gärna ett kladdpapper vid sidan av så du kan testa nyansen innan du målar på masonitskivan. Börja med att färglägga de stora ytorna och spara de små detaljerna till sist, annars riskerar du att måla över dem. Arbeta med de mörkare färgerna först och avsluta med de ljusaste partierna. Försök blanda hela den mängd färg du behöver till en yta på samma gång då det kan vara svårt att blanda samma nyans två gånger. Det finns en film om akrylmålning på hemsidan du kan titta på innan du börjar om du känner dig osäker.

 

LOKAL PEDAGOGISK PLANERING PARAFRAS

 

Efter genomgången undervisning skall eleven ha förmåga att:

 • Måla en parafras med akrylfärg utifrån ett känt konstverk.

 • Modernisera konstverket på något sätt, göra det mer aktuellt.

 • Göra en skiss på ett A4-papper.

 • Blanda färger till  målningen med hjälp av de tre grundfärgerna samt svart och vit.

 • Reflektera över arbetet utifrån ett antal frågeställningar

Arbetsformer

 • Läraren går igenom vad en parafras är, samt går igenom uppgiften.

 • Du hittar ett konstverk som du ska göra en parafras på.

 • Du börjar med att göra en skiss på papper samt grovskissar på din masonitskiva.

 • Du målar med akrylfärg och blandar brutna färger i olika nyanser.

Examination (VAD och HUR)

 • Du bedöms efter hur du har arbetat praktiskt under uppgiften, din idébearbetning och skiss (arbetsprocess och idébearbetning)

 • Du bedöms utifrån din färdiga målning med akrylfärger (bildframställning och uttryck)

 • Du bedöms efter hur väl du har klarat av att använda akrylfärg och hur du lyckats med färgblandningen (teknik)

 • Du bedöms efter dina reflektioner (presentera och bedöma)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Matris Parafras

KOMMUNICERA med bilder för att uttrycka budskap.

Du kan göra några olika typer av berättande bilder som visar dina erfarenheter, åsikter och upplevelser Du kan göra några olika berättande bilder med genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Framställa bilder
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk
Bildspråk/Budskap - Vad vill du säga med din bild? - Är ditt budskap tydligt förmedlat? - Har du gjort din bild så den berättar det du tänkt? ex linjer, färgtänk, idé
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt (budskapet finns)
Ditt bildspråk är: - utvecklat (budskapet väcker intresse eller tankar)
Ditt bildspråk är: - välutvecklat (budskapet väcker starka känslor eller åsikter)
och (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
Bildspråk/budskap genomarbetad - Du har lagt ner tid och energi på att arbetet blir så bra det bara kan bli, så att man förstår vad du menar ex: noggrannhet, genomtänkt idé - Hur mycket jobb har lagts ner på arbetet? Hur ser skisserna ut? Hur välplanerat är arbetet?
På väg
Ditt arbete är: -delvis genom-arbetat (Delvis arbetad)
Ditt arbete är: -relativt väl genom-arbetat (Uppgiften är ganska välarbetad)
Ditt arbete är: -väl genom-arbetat (Uppgiften är välarbetad )

SKAPA BILDER med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg med olika material

DU kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. DU kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Tekniker, Verktyg & Material
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt
Arbetskvalité tekniker/material - Här visas arbetskvalité när det gäller att rita/måla/redigera osv. - Vilket svårighetsgrad är det på tekniken i bilden? - Du skapar bilder på olika sätt med olika metoder och tekniker Du skissar, blandar färg. Målar med akrylfärg och använder olika penslar och penseltekniker.
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande (Teknik och material fungerar, ok)
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat (Teknik och material fungerar relativt väl, imponerar lite)
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt (Teknik och material fungerar väl, imponerar)
och (..........) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Abetskvalité planering - Hur ser skisserna ut? - Hur välplanerat är arbetet? - Hur du arbetar med dina bilder så att du får nya tankar och inte bara väljer första bästa, hur du sätter ihop de delar du har.
På väg
Du - prövar (Prövat något)
Du - prövar och omprövar (Prövat och omprövat flera gånger )
Du - prövar och omprövar systematiskt (Prövat och omprövat med en tydlig plan)
Kombinera bIldelement
DU kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett (....... ) sätt.
Bildkomposition - Du arbetar med färg och form för att skapa nya bilder, färger... blandar och sätter ihop - Hur häftig upplevs bilden? - Hur fungerar allt tillsammans?
På väg
Du kombinerar - i huvudsak fungerande
Du kombinerar - relativt väl fungerande
Du kombinerar - väl fungerande

UNDERSÖKA OCH PRESENTERA olika ämnesområden med bilder.

Du kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Utveckla idéer
Du kan i det bildskapande arbetet (..............) inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
Egna Idéer/drivkraft - Hur du jobbar med dina idéer, tar det första som dyker upp eller försöker jobba lite mer på djupet. - Hur du själv utvecklar dina tankar, med hur mycket hjälp - Hur unikt är ditt arbete, hur har du moderniserat konstverket?
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer (Någon egen idé)
Du utvecklar: - delvis egna idéer (Delvis egna idéer)
Du utvecklar: - egna idéer (Bara egna idéer i arbetet)
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen (.....................) Du handlingsalternativ som med (......) leder framåt.
Arbetsprocess/drivkraft - Hur du ser till att ditt arbete går framåt, med egna tankar eller med en hel del hjälp. - Hur självständigt är arbetet gjort?
På väg
Du - bidrar till att formulera och välja alternativ - bidrar till handlingsalternativ som leder framåt. (Arbetet löstes med hjälp)
Du - formulerar och väljer alternativ - som med någon bearbetning leder framåt. (Arbetet löstes nästan själv )
Du - formulerar och väljer salternativ - som leder framåt. (Arbetet löstes helt själv)
Presentera bilder
Du kan presentera dina bilder ( .......... ) till syfte och sammanhang.
Anpassning till syftet - Hur du kan koppla ihop det du gjort med det som var uppdraget i ord och/eller bild. - Berättar om vad du skapat
På väg
Du presenterar: - med viss anpassning
Du presenterar: - med relativt god anpassning
Du presenterar: - med god anpassning
Ge omdöme om arbetet
Du kan ge (..........) omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. och visar då på (............) samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Reflektion av eget arbete - Hur du kan se din egen arbetsprocess i förhållande till de krav som finns.
På väg
Du ger: - enkla omdömen - enkla samband (Skrivit enkla tankar om arbetet )
Du ger: - utvecklade omdömen - förhållandevis komplexa samband (Skrivit utvecklade tankar om arbetet )
Du ger: -välutvecklade omdömen - komplexa samband (Skrivit välutvecklade tankar om arbetet )

ANALYSERA historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

DU kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. DU beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Tolka-resonera
DU kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då (....................) resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Bildanalys - Hur utvecklat, med ett ord eller flera sätt, du kan berätta vad du tycker om, ser i de verk vi analyserar.
På väg
DU för - enkla och till viss del underbyggda resonemang (Skrivit enkla tankar om bilder)
DU för - utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (Skrivit utvecklade tankar om bilder)
DU för -välutvecklade och väl underbyggda resonemang (Skrivit välutvecklade tankar om om bilder)
Beskriva
DU beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion (............) med (............) användning av ämnesspecifika begrepp.
Bildanalys - Hur du beskriver de verk vi tittar på och vilka bildord/bildbegrepp du kan använda när du diskuterar/skriver
På väg
Du beskriver: - på ett enkelt sätt - viss användning av begrepp
Du beskriver: - på ett utvecklat sätt - relativt god användning av begrepp.
Du beskriver: - på ett välutvecklat sätt - god användning av begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: