Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Valet, yrken och julen.

Skapad 2018-10-17 10:37 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Religionskunskap Samhällskunskap
Vi följer valet 2018 och lär oss nya begrepp kring det. Vilka yrken behövs för att få ett samhälle att fungera? Vi pratar om jultraditioner förr och nu och i andra länder.

Innehåll

Det gäller att passa på när det händer stora saker i Sverige. Vi pratade om valet 2018, tittade på korta filmer från UR "Så funkar Sverige" och eleverna fick svara på frågor. Vi lärde oss nya begrepp som t.ex röstning, regering, riksdag, partier, talman, partiledare, statsminister, rösträtt mm. Vi tittade på Lilla Aktuellt och pratade om det efteråt. Efter valet har vi pratat om att vi fortfarande inte vet vem som ska styra Sverige.

I ett samhälle behövs många människor för att få det att fungera. Vi tittade på några korta filmer om olika yrken. Eleverna fick fundera på sitt drömyrke och fick skriva och rita om det. Föräldrar kom på besök och berättade om vad de arbetar med. Vi arbetade på olika sätt med olika yrken som behövs i ett samhälle. Vi kommer bygger upp ett litet samhälle med bla lego yrkesarbetare och fundera kring vilka yrken som behövs för att få ett samhälle att fungera.

Vi har klassråd där eleverna tränas på hur möten går till och att man där har chans att föra fram sin åsikt. Vi har uppföljning av elevrådsmöten.

Kring jul kommer vi om prata om jultraditioner förr och nu och i andra länder. Vi kommer titta på olika filmer och läsa böcker om det. Här vill vi få in mångkulturaliteten i klassen tillsammans med hemspråkslärarna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Re  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Sh  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Sh  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Sh  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  Sh   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  Sh   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: