Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2018-10-17 11:28 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
På ett lekfullt sätt främjar vi barnets språkutveckling allt från att läsa sagor, ramsar, sjunger och spelar spel. Pedagogerna har ett medvetet tänk kring språket och vi är duktiga på att benämna ord och uppmuntra till samtal.

Innehåll

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tanka och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bil, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

 

Bakgrund

Ju äldre barnen blir desto mer behov har de av att kunna uttrycka sig och förmedla sina upplevelser. Barnen som går på Nyckelpigan är nyfikna av sig och är intresserade av olika ords innebörd, rim och även andra kompisars språk som förekommer i vår grupp.

 

Arbetssätt/Undervisning. 

-Samling-sång, ramsor, rim, kulturalmanacka, räkna på olika språk

-Läsvila-begrepp

-Hej på olika språk finns uppsatt på vägg, alfabet på flera språk på vägg

-Biblioteksbesök

-Jag väljer knep och knåp

-Pepparkaksbak

-Luciafirande

 

 

 

 

Uppgifter

-Samling

-Bibliotek

- bibliotek- filmvisning

-Jag väljer knep och knåp

-Pepparkaksbak

-Luciafirande

 

 

Reflektion/Analys

 

 

Uppgifter

 • Samling

 • Bibliotek

 • Biblioteket - Filmvisning

 • Jag väljer knep och knåp-Hörselmemory

 • Pepparkaksbak

 • Luciafirande

 • Knep och knåp-Lyssna på ljud

 • Knep och knåp-Påsens innehåll

 • Knep och knåp-påsens innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: